วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

พระอาทิตย์ตก


เส้นทางระหว่าง อำเภอด่านขุนทด - ชัยบาดาล เห็นพระอาทิตย์กำลังตก อดที่จะถ่ายภาพมาฝากไม่ได้

ปราสาทหินพนมรุ้ง


อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่

http://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552

เที่ยวสุพรรณบุรี

เที่ยวสุพรรณบุรี


บีงฉวาก
มีเนื้อที่ประมาณ 2,700 กว่าไร่ อยู่ในเขตอำเภอ เดิมบางนางบวช
เป็นแหล่งรวบรวมปลาสวยงามและพันธ์ปลาหายาก
ตื่นตากับอาควาเรี่ยมน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สัมผัสโลกใต้น้ำผ่านอุโมงค์ปลาแห่งแรกของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่รวบรวมผักพื้นบ้านกว่า 500 ชนิด
กรงนกใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายสภาพธรรมชาติ ชมพันธ์นกหายากกว่า 30 ชนิด

เที่ยวสุพรรณบุรี


วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองอยู่ทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำสุพรรณ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 4 กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดป่า ภายในวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้ากาเตทรงให้มอญน้อย มาบูรณะวัดป่าเลไลก์ ภายหลังปี พ.ศ. 1724 เล็กน้อย หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลก์ ศิลปสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ (คือประทับนั่งห้อยพระบาท) มีนักปราชญ์หลายท่านว่า เดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนัญเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ และทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย

ดอกไม้เมืองหนาวที่ภูเรือ

ดอกโบตั๋น ที่ภูเรือ